Falayna Say

En Falayna Say behandling tar bare ca 10 minutter og kan lett integreres med annen behandling som f.eks. Marayana Sayi.

Den nye fjernbehandlingen Falayna Say i Rainbow Reiki 2. grad er på den ene siden et høyt utviklet brukergrensesnitt for Usui-Reiki og Rainbow Reiki fjernbehandling inkludert de Lemurianske mantraene og symbolene.

På den andre siden tilbyr Falayna Say nye spirituelle energikvaliteter og forbindelser til spirituelle kraftkilder og lysvesen for healing som kan beskrives med det Lemurianske ordet «Sourán Cala Say» som betyr «Kilden for Moder Jords healing av den individuelle sjel sitt sjelelys». Hvert av mantraene er en dør til en av Great Goddess (Moder Jords) engler og en av Great God’s engler som helbreder mottakeren av Falayna Say gjennom denne døren og samtidig hjelper til med personlighetsutviklingen til mottakeren.

Om den som utøver Falayna Say er innviet i andre Rainbow Reiki metoder som for eksempel Rainbow Reiki Body of Light, RR Astroterapi, RR Professional Practitioner 1 & 2 osv. vil alle verktøyene som er tilknyttet disse metodene bli benyttet automatisk under en Falayna Say behandling.

Falayna Say er et meget kraftfullt alternativ til den vanlige fjernbehandlingen i tradisjonell Usui Reiki men er ikke ment til å erstatte denne i alle tilfeller.

Falayna Say er den helbredende kjærligheten til Moder Jord.

Navnjarletolle@gmail.com
Share This