Vi har nettopp gått inn i et nytt år og kineserne er nettopp fedig med å feire nyår. I den kinesiske astrologien har vært år en egen grunn energi som skifter hvert år på datoen 4 februar. I år – 2018 har vi kommet til HUNDENS år. Vi alle er født i et år og derfor har vi alle en grunnenergi som styres av det året vi er født. Hver enkelt av oss påvirkes av energiene omkring oss og de kosmologiske energier som dette året kommer fra Hundens tegn. Noen av oss vil få et år med store muligheter mens andre har et år hvor det kanskje er viktigere å integrere det so skjedde i fjor. For å finne din energi og hvordan du blir påvirket av kosmologiske energier dette året KLIKK PÅ LINKEN UNDER.

FINN DIN ENERGI – TRYKK HER!

 

Navnjarletolle@gmail.com
Share This