Sjamanisme er den eldste og mest grunnleggende form for spiritualitet og helbredelse. En Sjaman (”Den som vet” oversatt fra et gammelt språk i Sibir) er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av seg selv. En Sjamans oppgave er å skape harmoni mellom mennesker og lysvesen (engler, kraftdyr, o.l) gjennom å være en formidler mellom den materielle og den spirituelle verden. Sjamanen lærer mennesker å leve i følge sin spirituelle arv. I Sjamanens verden lever alt; steinene, trærne, elver, hav og alt som er skapt av skaperkraften.

Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan Sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdener (under- og oververdenen), gjøre soulhunting, visionquest (visjonssøking), ritualer, helbredelse osv.

En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I White Feather Shamanic School® bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide.

Navnjarletolle@gmail.com
Share This